MONTAŻE PRZEMYSŁOWE RELOKACJA LINII PRODUKCYJNYCH
  • pl
  • en
  • de

Chemar Armatura Sp. z o.o.

IMAG0015

Między czerwcem a wrześniem 2014r. przeprowadziliśmy relokację zakładu Chemar Armatura Sp. z o.o. z zachowaniem ciągłości produkcji.

Zakres projektu:

  • Demontaż 34 obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
  • Transport do nowej lokalizacji
  • Ponowny montaż i uruchomienie
  • Testy produkcyjne

Cały proces przebiegał w czasie trwania bieżącej produkcji i wymagał od nas doskonałej koordynacji działań. Relokacja przebiegła pomyślnie i zgodnie z założonym harmonogramem.