Relokacja zakładów

Relokacja zakładów

Nasza firma oferuje szybkie i kompleksowe usługi związane z procesem relokacji. Zapewniamy transfer całej infrastruktury zakładu wraz ze wszystkimi liniami produkcyjnymi oraz maszynami i sprzętem o różnych gabarytach. Dokonamy demontażu wyposażenia produkcji, przeprowadzimy załadunek wraz z przetransportowaniem odpowiednio zabezpieczonego ładunku do punktu docelowego. W nowym miejscu zadbamy o rozładunek sprzętu i montaż linii produkcyjnych i maszyn, a także o odpowiednie ich rozmieszczenie i adaptację do nowych warunków zakładu.