Michelin Polska Sp. z o.o.

luty 01 2015

W roku 2015 w okresie między lutym a majem wykonaliśmy demontaż 4 linii do produkcji gumy w zakładach Michelin Polska Sp. z o.o. Zakres prac obejmował:

  • Demontaż z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania 4 linii mikserów wraz z system podawania i odbioru gumy o łącznej masie około 500 ton
  • Zabezpieczenie urządzeń na czas transportu
  • Załadunek na samochody ciężarowe
  • Demontaż z przeznaczeniem do złomu części urządzeń i instalacji wchodzących w skład linii do produkcji gumy. Cały proces złomowania odbywał się na obiekcie w warunkach podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem technik nieiskrzących

Łącznie zdemontowane zostało około 250 ton złomu.