Pehamet Sp. z o.o.

lipiec 10 2014

W miesiącach od maja do lipca 2014r. przeprowadziliśmy proces relokacji produkcji w zakładzie Pehamet Sp. z o.o.

Zakres projektu:

  • Wyburzenia starych fundamentów
  • Wykonanie nowych fundamentów pod linię technologiczną
  • Demontaż, przeniesienie i ponowne uruchomienie linii do konfekcjonowania taśm z metali kolorowych

Cały proces przebiegał w czasie trwania bieżącej produkcji i wymagał od nas doskonałej koordynacji działań. Relokacja przebiegła pomyślnie i zgodnie z założonym harmonogramem.