Plastic Omnium Auto Exterios

październik 10 2013

W ramach projektu dla firmy Plastic Omnium Auto Exteriors podjęliśmy się relokacji instalacji podawania podciśnieniowego. Projekt wymagał przewiezienia dwóch silosów (13 m wysokości, 3 m średnicy) z Niemiec do Polski oraz prac montażowych na terenie Gliwic, które obejmowały:

  • Demontaż infrastruktury zasilającej i sterującej
  • Wykonanie nowych instalacji do odbioru materiału
  • Wykonanie nowej instalacji sterującej
  • Wykonanie nowej instalacji pneumatycznej