Francois Parniere

Niniejszym informuje się zainteresowanych, że firma Fomach Sp. z o. o. Sp. K. na zlecenie Bilfinger ELWO Sp. z o.o. wykonała prace demontażowe i montażowe dla modernizowanego elektrofiltru kotła OP430 nr 4 w miesiącach od maja do września 2015 r. na terenie EDF Polska S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.
Stwierdzamy, że firma wykazała się jako rzetelny Wykonawca po względem:

  • organizacji prac,
  • przestrzegania wymagań jakościowych,
  • terminowości w realizacji powierzonych zadań.

 

POBIERZ REFERENCJE