Jacek Janeczek

Firma FOMACH zrealizowała prace zlecone przez firmę KPR PRODLEW-KRAKÓW Sp. z o. o. obejmujące swym zakresem:

  • wykonanie fundamentów wraz z robotami ziemnymi
  • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
  • kompleksowe remonty urządzeń używanych

Prace zostały wykonane terminowo i zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.
Firma posiada odpowiedni potencjał ludzki i sprzętowy do wykonywania zadań obejmujących roboty budowlano-montażowe.
Polecamy firmę jako rzetelnego wykonawcę tego typu zadań inwestycyjnych.

 

POBIERZ REFERENCJE