Marek Kwasek

Firma „FOMAGH Sp. z o.o. Sp. K” wykonywała na Nasze zlecenie prace demontażowo-montażowe w zakresie kanałów spalin, klap spalin oraz kompensatorów w wewnątrz Kotłowni w zakresie Etapu T i II na terenie EDF Kraków S.A. od VII.2014 r do IX. 2014 r.
Zarówno roboty demontażowe jak i montażowe w skład których wchodziło między innymi spawanie konstrukcji metodami MIG/MAG i MM A, wykonywane były z najwyższą starannością i zachowaniem wszelkich standardów i zasad BHP. Spółka FOMAGH powierzone prace wykonała w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach.
Polecamy firmę Fumach jako rzetelnego Wykonawcę dysponującego odpowiednim sprzętem jak i wykwalifikowanym personelem.

 

POBIERZ REFERENCJE