Robert Wielicki

Firma Fomach zrealizowała dla firmy Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. roboty związane z relokacją urządzeń oraz linii montażowych do produkcji elementów do osprzętu elektroinstalacyjnego.
Relokacja odbyła się z miejscowość Siedlce do miejscowości Sondershausen w Niemczech .
Cały proces obejmujący m.in. wyprowadzenie urządzeń, załadunek, zabezpieczenie ładunku, rozładunek i wprowadzenie na halę został przeprowadzony z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych dochowując narzuconych terminów i reżimów pracy.
Firma Fomach posiada odpowiedni potencjał oraz doświadczenie do wykonania tego typu zadań.
Polecamy firmę Fomach jako solidnego i godnego zaufania partnera podczas realizacji zadań obejmujących prace relokacyjne.

 

POBIERZ REFERENCJE