Logo

INDUSTRIAL
ASSEMBLY

RELOCATION

Industraial assembly
Relocations

About us

We have started our business in 2005. Since Fomach’s establishment, we have ever put a great emphasis on continual development of our technical equipment and skills required to carry out projects planned by our Customers. We carry out comprehensive machinery relocation projects, beginning with the design phase, disassembly, transport, ending with new installation and commissioning in the target location. Our advanced equipment enables us to safely relocate large-size devices and machines. We rapidly and effectively relocate complete production lines and even entire industrial works.

We are fully aware of the risk and costs posed by relocation of machinery in the industrial sector. Each delay in that process generates losses that cannot easily be recovered. Considering this, we respond to the needs of our Customers and guarantee that all projects are completed by agreed deadlines. We assemble machinery reliably, paying attention to detail. Our Customers can count on complete adaptation of their industrial equipment to new production conditions, in line with arrangements made in the design phase. A concept of relocation of your production plant will be developed with you to ensure that its timing perfectly suits your needs.

Unusual order? We like challenges. Write to us!

INDUSTRIAL ASSEMBLY

Disassembly of machinery put out of service and removal of steel structures (beginning with supporting and load-bearing structures, ending with complete industrial works) poses a great challenge to each manufacturer. Our experts are ready to complete such tasks, no matter how complex. The combination of traditional methods mastered to perfection with quality equipment (including heavy machines) enables us to safely disassemble structures, component by component, making them suitable for reuse or disposal in line with applicable legislation. We pay particular attention to regular, periodic training and medical examination of our employees, to keep them fully fit for completing complex tasks in compliance with occupational health and safety rules. Qualified staff constitutes a foundation for quality services.

RELOCATION

Relocation of machinery and production lines was the first service that we provided to our Customers and represents our core business also today.

We are immensely proud to provide our Customers with comprehensive service, supporting them from the moment a project is launched until commissioning of a complete production line. We are capable of managing every challenge professionally, reliably, consistently with the agreed time schedule.

REALIZATIONS

June 26 2015

Soda Polska CIECH S.A.

A project carried out on the premises of Soda Polska CIECH SA – welding of structures and plates of reactor […]

February 01 2015

Michelin Polska LTD

In February–May 2015, we disassembled 4 rubber production lines at lMichelin Polska Project tasks: Disassembly of 4 mixer lines intended […]

December 17 2014

Chemar Armatura LTD

In June–September 2014, we relocated the works of Chemar Armatura Sp. z o.o. with their production continuity preserved. Project scope: […]

Our professional approach to each machinery relocation project enabled us to gain trust of numerous Customers representing various industrial branches. We are proud to display references confirming our successful completion of demanding installation, relocation and construction works, and thus reliability of our service. Descriptions of selected projects can be found in the Completed projects tab. We encourage all those who are interested in Fomach’s services to contact us by telephone or email. We will be pleased to provide you with detailed information and answer your key questions about our offer.

REFERENCES

Niniejszym potwierdzamy, że firma Fomach sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Brzesku wykonała w okresie od października 2015 do lutego 2016, montaż około 90 ton konstrukcji stalowej będącej elementem realizowanego przez firmę Elektrobudowa SA kontraktu pt. „Przebudowa w EDF Polska S.A. oddział nr 1 w Krakowie istniejącej kotłowni rezerwowo-szczytowej na kotłownię opartą o źródła opalane lekkim olejem opałowym wraz z infrastrukturą”. Zlecone prace zostały wykonane terminowo i zachowaniem należytej staranności. Polecamy firmę Fomach sp. z o.o. sp. k. jako solidnego partnera w realizacji zadań z zakresu montażu konstrukcji stalowych.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Niniejszym potwierdzamy, że firma FOMACH Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Brzesku zrealizowała w miesiącu czerwcu i lipcu 2014 r. roboty związane z izolacją termiczną instalacji odpylania dla kotła WR-25 nr 3 w ECO Opole
Wszystkie prace wynikające z podpisanej umowy zostały wykonane terminowo z zachowaniem należytej staranności.
Firma posiada odpowiedni potencjał oraz doświadczenie do wykonania tego typu zadań.
Polecamy firmę FOMACH jako solidnego i godnego zaufania partnera podczas realizacji zadań obejmujących prace termoizolacyjne dla obiektów przemysłowych.

 

DOWNLOAD REFERENCES

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp. z o.o. z pełną odpowiedzialnością poleca firmę FOMACH jako rzetelnego partnera w zakresie usług związanych z wykonawstwem robót budowlanych. W miesiącach od czerwca do września 2014 r. roku firma ta wykonywała na terenie PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS Sp. z o.o. w Kleszczowie następujące zadanie: Budowa wiaty magazynowej wraz z drogą dojazdową. Współpraca z firmą FOMACH podczas realizacji prac przebiegała harmonijnie, a pracownicy firmy wykazywali się dużym zaangażowaniem, dyspozycyjnością i elastycznością. Powierzone prace wykonane były sprawnie, terminowo i no wysokim poziomie jakościowym.
Jesteśmy w pełni zadowoleni z efektu powierzonych prac, dlatego polecamy firmę FOMACH innym inwestorom.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Firma FOMACH zrealizowała prace zlecone przez firmę KPR PRODLEW-KRAKÓW Sp. z o. o. obejmujące swym zakresem:

 • wykonanie fundamentów wraz z robotami ziemnymi
 • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
 • kompleksowe remonty urządzeń używanych

Prace zostały wykonane terminowo i zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.
Firma posiada odpowiedni potencjał ludzki i sprzętowy do wykonywania zadań obejmujących roboty budowlano-montażowe.
Polecamy firmę jako rzetelnego wykonawcę tego typu zadań inwestycyjnych.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Firma Fomach zrealizowała w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r. na terenie ZBACH Sp. z o.o. prace związane z relokacją obrabiarek. Zakres prac obejmował: demontaż, przeniesienie, ponowny montaż oraz uruchomienie wraz z wykonaniem prób produkcyjnych dla 3 tokarek karuzelowych.
Cały zadnie zostało wykonane z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i BHP.
Rekomenduję firmę FOMACH jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do realizacji dużych relokacji w toku produkcyjnym.

 

DOWNLOAD REFERENCES

The project included:

 • Dismantling of 4 complete rubber mixing lines – including feeding equipment, internal mixers, 2 roli mills and compound cooling machines
 • Removal of all the machines from production plant (total weight approx. 450 tons)
 • Truck loading (total – 54 trucks)
 • Scrapping and disposal of waste parts and equipment (total weight approx. 200 tons)

We would like to thank FOMACFI for performing the project in a timely manner. The company’s experience and commitment enabled a smooth execution of the contract.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Chemar Service Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce potwierdza, że firma FOMACH Sp. z o.o. Sp. K. w okresie między 04.06.2014r. a 16.12.2014r. wykonała prace relokacyjne na terenie zakładu Chemar Armatura Sp. z o.o.
Zakres prac obejmował: demontaż, przeniesienie, ponowny montaż, pomiary osiowości oraz uruchomienie wraz z wykonaniem prób produkcyjnych dla 32 obrabiarek.
Całe zadanie było realizowane w ciągu pracy zakładu.
Rekomenduję firmę FOMACH jako solidną, wiarygodną i w pełni przygotowaną do realizacji dużych relokacji w toku produkcyjnym.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Firma Fomach zrealizowała dla firmy Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. roboty związane z relokacją urządzeń oraz linii montażowych do produkcji elementów do osprzętu elektroinstalacyjnego.
Relokacja odbyła się z miejscowość Siedlce do miejscowości Sondershausen w Niemczech .
Cały proces obejmujący m.in. wyprowadzenie urządzeń, załadunek, zabezpieczenie ładunku, rozładunek i wprowadzenie na halę został przeprowadzony z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych dochowując narzuconych terminów i reżimów pracy.
Firma Fomach posiada odpowiedni potencjał oraz doświadczenie do wykonania tego typu zadań.
Polecamy firmę Fomach jako solidnego i godnego zaufania partnera podczas realizacji zadań obejmujących prace relokacyjne.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Firma Fomach wykonała prace polegające na podłączeniu i uruchomieniu maszyn linii produkcyjnej na terenie firmy Tenneco Automotive E.E. Sp. z o.o w Gliwicach.
Wszystkie zlecone zadania zostały wykonane profesjonalnie i terminowo.
Firma Fomach to partner godny polecania przy zadaniach inwestycyjnych związanych z relokacją i montażem maszyn, urządzeń i instalacji zasilających.

 

DOWNLOAD REFERENCES

Firma FOMACH wykonywała dla nas w dniach od 10-10-2013 do 23-10-2013r. relokację instalacji podawania podciśnieniowego w skład, której wchodziło m.in. przewiezienie dwóch silosów( 13 m wysokości, 3 m średnicy) z Niemiec do Polski jak też roboty montażowe na terenie Gliwic obejmujące zakresem m.in.:

 • demontaż infrastruktury zasilającej i sterującej
 • wykonanie nowych instalacji do odbioru materiału
 • wykonanie nowej instalacji sterującej
 • wykonanie nowej instalacji pneumatycznej

Wykonująca w/w prace firma FOMACH wykazała się odpowiedzialnością oraz bardzo dobrą organizacją prac.
Prawidłowa koordynacja prac oraz sprawność organizacyjna i dobre przygotowanie pracowników firmy FOMACH wpłynęły wydatnie na zadowalający przebieg procesu relokacji.
Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie rekomenduje firmę FOMACH jako partnera godnego zaufania i polecenia, któremu można powierzyć wykonanie odpowiedzialnych robót.

 

DOWNLOAD REFERENCES

OUR CUSTOMERS