Bilfinger

Roboty związane z izolacją termiczną instalacji odpytalnia dla kotła WR-25 nr 3 w ECO Opole.