Kategoria: Roboty budowlane

Plastic Omnium

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej /48 T/ Wykonanie robót żelbetonowych, w tym dostawa i montaż słupów prefabrykowanych Wykonanie instalacji elektrycznej […]

Elektrobudowa

Zakres prac obejmował montaż dachu kotłowni oraz jej wyposażenia, w tym: pomostów, podestów, barierek, klatki schodowej, belek wciągników