Elektrobudowa

Zakres prac obejmował montaż dachu kotłowni oraz jej wyposażenia, w tym: pomostów, podestów, barierek, klatki schodowej, belek wciągników