Plastic Omnium

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej /48 T/

Wykonanie robót żelbetonowych, w tym dostawa i montaż słupów prefabrykowanych

Wykonanie instalacji elektrycznej m.in. oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej

Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych