Michael Freutsmiedl

Niniejszym zaświadczam, że pan Bartłomiej Tatara, członek zarządu spółki Fomach, kierował w roku 2017 wykonaniem zamówienia pod nazwą „Demontaż instalacji do pneumatycznego transportu granulatu HDPE” w naszych zakładach chemicznych.
Prace wykonane przez firmę Fomach w ramach ww. zamówienia cechowały się wysoką jakością. Na szczególne podkreślenie zasługuje przestrzeganie w firmie Fomach zasad bezpieczeństwa pracy. Pracownicy firmy Fomach. w tym pan Tatara, dysponują rozległą i gruntowną wiedzą specjalistyczną, którą potrafią skutecznie zastosować w praktyce. Postanowienia umowy (dotyczące bezpieczeństwa, jakości i terminów) były wykonywane sumiennie i ustalone cele zostały osiągnięte. Efekty prac, nawet w przypadku zmiany wymagań i w trudnych warunkach, charakteryzowały się niezmiennie doskonałą jakością.
W każdym momencie naszej owocnej współpracy mogliśmy całkowicie polegać na kompetencji, rzetelności i niezawodności firmy Fomach.

 

POBIERZ REFERENCJE