Realizacje

Plastic Omnium

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej /48 T/ Wykonanie robót żelbetonowych, w tym dostawa i montaż słupów prefabrykowanych Wykonanie instalacji elektrycznej […]

Elektrobudowa

Zakres prac obejmował montaż dachu kotłowni oraz jej wyposażenia, w tym: pomostów, podestów, barierek, klatki schodowej, belek wciągników

sierpień 01 2013
ECO SA - realizacja Fomach

ECO

Projekt dla firmy ECO SA obejmował zadania związane z budową systemu odpylania dla kotła WR-25 w elektrociepłowni zakładu w Opolu. […]