Michelin Polska Sp. z o.o.

W roku 2015 w okresie między lutym a majem wykonaliśmy demontaż 4 linii do produkcji gumy w zakładach Michelin Polska Sp. z o.o. Zakres prac obejmował:

 • Demontaż z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania 4 linii mikserów wraz z system podawania i odbioru gumy o łącznej masie około 500 ton
 • Zabezpieczenie urządzeń na czas transportu
 • Załadunek na samochody ciężarowe
 • Demontaż z przeznaczeniem do złomu części urządzeń i instalacji wchodzących w skład linii do produkcji gumy. Cały proces złomowania odbywał się na obiekcie w warunkach podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem technik nieiskrzących

Łącznie zdemontowane zostało około 250 ton złomu.

Chemar Armatura Sp. z o.o.

Między czerwcem a wrześniem 2014r. przeprowadziliśmy relokację zakładu Chemar Armatura Sp. z o.o. z zachowaniem ciągłości produkcji.

Zakres projektu:

 • Demontaż 34 obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
 • Transport do nowej lokalizacji
 • Ponowny montaż i uruchomienie
 • Testy produkcyjne

Cały proces przebiegał w czasie trwania bieżącej produkcji i wymagał od nas doskonałej koordynacji działań. Relokacja przebiegła pomyślnie i zgodnie z założonym harmonogramem.

Pehamet Sp. z o.o.

W miesiącach od maja do lipca 2014r. przeprowadziliśmy proces relokacji produkcji w zakładzie Pehamet Sp. z o.o.

Zakres projektu:

 • Wyburzenia starych fundamentów
 • Wykonanie nowych fundamentów pod linię technologiczną
 • Demontaż, przeniesienie i ponowne uruchomienie linii do konfekcjonowania taśm z metali kolorowych

Cały proces przebiegał w czasie trwania bieżącej produkcji i wymagał od nas doskonałej koordynacji działań. Relokacja przebiegła pomyślnie i zgodnie z założonym harmonogramem.

Plastic Omnium

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej /48 T/

Wykonanie robót żelbetonowych, w tym dostawa i montaż słupów prefabrykowanych

Wykonanie instalacji elektrycznej m.in. oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej

Wykonanie drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych

Elektrobudowa

Zakres prac obejmował montaż dachu kotłowni oraz jej wyposażenia, w tym: pomostów, podestów, barierek, klatki schodowej, belek wciągników

Plastic Omnium Auto Exterios

W ramach projektu dla firmy Plastic Omnium Auto Exteriors podjęliśmy się relokacji instalacji podawania podciśnieniowego. Projekt wymagał przewiezienia dwóch silosów (13 m wysokości, 3 m średnicy) z Niemiec do Polski oraz prac montażowych na terenie Gliwic, które obejmowały:

 • Demontaż infrastruktury zasilającej i sterującej
 • Wykonanie nowych instalacji do odbioru materiału
 • Wykonanie nowej instalacji sterującej
 • Wykonanie nowej instalacji pneumatycznej
ECO SA - realizacja Fomach

ECO

Projekt dla firmy ECO SA obejmował zadania związane z budową systemu odpylania dla kotła WR-25 w elektrociepłowni zakładu w Opolu.

Inwestycja obejmowała zakresem m. in. prace budowlane i mechaniczne, w skład których wchodziło:

 • Zaprojektowanie i wykonanie fundamentów pod wentylatory przemysłowe
 • Montaż konstrukcji stalowej wraz z urządzeniami pomocniczymi (łączna masa około 48 ton)
 • Montaż izolacji termicznej wraz z osłonową blachą aluminiową
 • Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji elektrycznej i AKPiA

TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy

Realizacja na terenie zakładu TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy polegająca na demontażu starego kanału spalin wraz z utylizacją wełny mineralnej oraz montażu nowego kanału wraz z podestami, kompensatorami i klapą żaluzjową oraz wykonanie izolacji termicznej nowej części kanału.